EU-direktiv om e-faktura och e-handel inom offentlig sektor

Många EU-medlemsstater inser värdet av digitala processer och digital dokumentation. De har infört eller håller på att införa krav och infrastruktur för att underlätta övergången till en digital ekonomi.

EU-direktiv är en viktig drivande kraft i utvecklingen. EU har antagit ett flertal direktiv, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU and 2014/55/EU (speciellt den sistnämnda) som tillsammans kallas direktiven om e-handel (the e-Procurement Directives) och som syftar till att förenkla integrationen på den inre marknaden och tillväxten av digitala tjänster.

Vad innebär e-handelsdirektiven?

Konsekvenserna av direktiven om e-handel kan sammanfattas i punkterna nedan:

  • Endast elektroniska fakturor i ett visst strukturerat format kommer att erkännas som giltiga e-fakturor, vilket exempelvis innebär att det utbredda PDF-formatet inte längre kommer att anses som en giltig faktura.
  • Myndigheter i varje medlemsstat måste kunna ta emot och hantera e-fakturor senast i april 2019. Regionala och lokala myndigheter kan få uppskov fram till april 2020.

Alla medlemsstater har inte kommit lika långt i införandet. Dessutom har varje medlemsstat frihet att implementera direktiven på ett sätt som passar dem, vilket innebär att olika regler gäller i olika länder. Klicka på kartan överst på sidan för att se status och de regler som gäller i respektive land. Du kan också ladda ned en översikt i PDF-format nedan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi arbetar för att hjälpa våra kunder att uppfylla e-handelsdirektiven.

Mer om vårt erbjudande