/SSAB
SSAB2018-08-03T11:25:56+00:00

SSAB

En optimerad fraktserviceprocess

SSAB Norden tog ett helhetsgrepp när de samordnade sin vägtransportupphandling med det nyligen förvärvade finska bolaget Ruukki. Den gemensamma lösningen från TenderEasy och Primelog möjliggjorde en omfattande upphandling på begränsad tid. Dessutom säkerställer lösningen att effekten – sänkta transportkostnader – kommer att hålla i sig under kontraktsperioden.

Lösningen användes först för att ta kontroll över de transportinköp och avtal som användes för bolagens exportflöden med lastbil. Projektgruppen bemannades med personal från både Sverige och Finland och tillsammans satte man upp en kravbild på sina kommande leverantörer. Kvaliteten i val av transportörer säkerställdes med hjälp av lokal kännedom om respektive enhets krav på transportlösning, samtidigt som man hade en gemensam process och ett gemensamt tillvägagångssätt för upphandlingen.

Mindre manuellt arbete med användarvänligt upphandlingssystem

För SSAB var detta en omfattande upphandling, och man sökte efter ett system för att komma bort från det manuella och mycket tidskrävande arbetet. TenderEasy valdes därför att det är användarvänligt både för SSAB och transportörerna, och projektteamet kunde efter en kortare utbildning själva arbeta i systemet. I TenderEasy skapades offertmallarna och all viktig information som transportörerna skulle ta del av.

Ett webbaserat uppstartsmöte genomfördes, där alla deltagande transportörer bjöds in. På mötet introducerades de i upphandlingen, de krav SSAB hade och de fick även en genomgång av hur offertmallarna skulle fyllas i. Transportörerna lämnade sedan in sina offertsvar via systemet, och SSAB kunde själva granska, jämföra och analysera offerter från många olika leverantörer på ett enkelt och repeterbart sätt.

”Vi hade inte kunnat genomföra en så omfattande upphandling med så här många anbudslämnare utan stöd av systemet.”

Upphandlingen genomfördes med flera anbudsrundor, möten med anbudslämnare samt slutförhandling. Totalt genomfördes ett 40-tal leverantörsmöten under 30 dagar.

”Som upphandlingssystem fungerade TenderEasy väldigt bra för oss. Vi hade inte kunnat genomföra en så omfattande upphandling med så här många anbudslämnare utan stöd av systemet. Att TenderEasy dessutom kan göra jämförelser väldigt snabbt och smidigt underlättade ju förstås väldigt mycket för oss. Det fungerade smidigt att ge leverantörerna feedback på deras resultat mellan offertrundorna. Att kunna göra det för alla flöden och alla tariffer var fantastiskt värdefullt”, säger Roger Lindgren, Inköp transporter, på SSAB.

Avancerad fakturakontroll

Efter upphandlingen importerades de nya transportavtalen enkelt in i Primelog TMS, eftersom offertmallarna i upphandlingen var kompatibla med Primelog TMS från start.

Kontinuerligt och automatiskt sker kontroll av alla transportfakturor mot både sändningsinformation och prisavtal i Primelog. SSAB behöver endast granska och agera på eventuella avvikelser. De nya avtalen i kombination med Primelog har gjort det möjligt att direkt säkerställa att man betalar rätt pris för sina transporter. Alla avvikelser kommer upp till ytan automatiskt med minimal insats av personalen.

”Med hjälp av Primelog TMS är målsättningen att vi ska säkerställa att våra framförhandlade avtal följs och används. Dessutom ger Primelog det stöd vi behöver för att analysera våra transportutgifter historiskt. Systemet låter oss bryta ner kostnaden för att identifiera var ytterligare förbättringspotential finns inför nästa upphandling”, säger Maria Weibull, Logistikchef, SSAB Special Steel.

”Primelog ger oss det stöd vi behöver för att analysera våra transportutgifter historiskt.”

Sänkta kostnader x 2

Genom att använda Primelog för fakturakontroll och TenderEasy för upphandling har SSAB som målsättning att automatisera och optimera processen från inköp till betalning av sina transporttjänster. Detta innebär bättre kontroll på hur kostnaderna uppstår och fördelas internt. Dessutom har kostnadsbesparingar uppnåtts både genom en effektiv upphandling och genom en automatisk fakturakontroll.

Om SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok