Statliga infrastrukturer för e-fakturering B2G, B2B och B2C

Skicka och ta emot e-fakturor som uppfyller lokala lagkrav världen över. Pagero gör det enkelt för dig att ansluta dig till statliga infrastrukturer, samtidigt som du uppfyller alla lokala lagar och regler avseende e-faktura.

Läs mer

Anslut dig till statliga infrastrukturer globalt

Pagero är anslutna till ett stort antal statliga plattformar och infrastrukturer världen över för att kunna erbjuda möjlighet att kommunicera elektroniska dokument som uppfyller lokala lagar och regler – oavsett vilken e-faktureringsmodell som gäller. Läs mer om de vanligaste modellerna nedan:

Post-audit

Post-audit-modellen innebär revision i efterhand och gör det möjligt för affärspartners att kommunicera e-fakturor och andra e-dokument utan omedelbar kontroll av skattemyndigheterna.

E-dokument är tillåtna, men det finns inga specifikationer för format, infrastruktur eller sätt att utställa och distribuera. Flexibiliteten i denna modell gör att den är den vanligast förekommande.

Clearance

Hard clearance: Leverantören måste cleara fakturan (få den lagligt godkänd) med skattemyndigheten innan den skickas till köparen. Det finns en fördefinierad infrastruktur samt ett fördefinierat format och kommunikationssätt.

Soft clearance: Det finns en fördefinierad infrastruktur samt ett fördefinierat format och kommunikationssätt, men det krävs inget godkännande innan dokumentet skickas till köparen.

Öppen samtrafik – Peppol

E-fakturor och andra e-dokument kommuniceras med hjälp av Peppol-nätverket. Denna modell baseras på post-audit-modellen, och tillåter affärspartners att ställa ut och ta emot e-dokument i det format de föredrar.

Format, innehåll, kommunikation och uppfyllande av momsregler styrs av ackrediterade tjänsteleverantörer snarare än enskilda affärspartners.

Anslut till statliga infrastrukturer och uppfyll lokala regler

Ta reda på mer