Compliance – våra fokusområden

Pageros kompletta compliancelösningar hjälper dig att uppfylla lokala regler gällande e-dokument överallt där du gör affärer.

Kom igång

Lösningar som täcker alla dina behov

För att hjälpa våra kunder att uppfylla lokala krav gällande e-dokument täcker våra compliancelösningar fyra fokusområden: e-dokument, e-arkivering, indirekta skatter samt e-rapportering och skatteregistrering.

Compliance Icon

E-dokument

Med Pagero uppfyller du krav och bästa praxis gällande utfärdande, distribution, mottagande och validering av e-fakturor, e-order och andra elektroniska affärsmeddelanden. Förutom att tillhandahålla mjuka värden, som allmän information och uppdateringar om landspecifika regler avseende e-dokument, garanterar vi lokal regeluppfyllnad, kontroll och säkerhet med följande tjänster: