///Uppdaterat lagförslag på e-faktura till svensk offentlig sektor
  • draft-law_sweden

Uppdaterat lagförslag på e-faktura till svensk offentlig sektor

2018-07-02T13:56:25+00:00februari 7th, 2018|Compliance|

Pagero har tidigare skrivit om svenska regeringens planer på att införa lagkrav på e-faktura till offentlig sektor i Sverige i linje med e-fakturadirektivet 2014/55/EU. Sveriges regering har nu publicerat ett uppdaterat lagförslag som innebär ännu mer omfattande förändringar än vad som tidigare meddelats.

Huvuddelarna i lagförslaget är följande:

  • Från och med 1 april 2019 skall alla upphandlande enheter uteslutande ta emot och hantera elektroniska fakturor
  • Från och med samma datum skall alla leverantörer till upphandlande myndigheter uteslutande skicka elektroniska fakturor till de upphandlande myndigheterna
  • De elektroniska fakturorna skall vara i ett format som uppfyller den europeiska normen (EN) eller i ett annat strukturerat format som överenskommits mellan den upphandlande enheten och leverantören
  • Inga pappers- eller PDF-fakturor kommer att tillåtas från och med detta datum.

Enligt beslut som togs i december 2015 skall alla upphandlande myndigheter kunna använda PEPPOL för överföring av elektroniska dokument från och med 1 november 2018.

Pageros molnbaserade plattform Pagero Online har stöd för ett flertal format som uppfyller EN (inklusive formaten Svefaktura och Peppol-bis som nu diskuteras). Vi har lång erfarenhet av PEPPOL och används redan av många upphandlande enheter och leverantörer runt om i Sverige.

Läs mer om det uppdaterade lagförslaget

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok