Uppdaterat lagförslag på e-faktura till svensk offentlig sektor

///Uppdaterat lagförslag på e-faktura till svensk offentlig sektor

Uppdaterat lagförslag på e-faktura till svensk offentlig sektor

Pagero har tidigare skrivit om svenska regeringens planer på att införa lagkrav på e-faktura till offentlig sektor i Sverige i linje med e-fakturadirektivet 2014/55/EU. Sveriges regering har nu publicerat ett uppdaterat lagförslag som innebär ännu mer omfattande förändringar än vad som tidigare meddelats.

Huvuddelarna i lagförslaget är följande:

  • Från och med 1 april 2019 skall alla upphandlande enheter uteslutande ta emot och hantera elektroniska fakturor
  • Från och med samma datum skall alla leverantörer till upphandlande myndigheter uteslutande skicka elektroniska fakturor till de upphandlande myndigheterna
  • De elektroniska fakturorna skall vara i ett format som uppfyller den europeiska normen (EN) eller i ett annat strukturerat format som överenskommits mellan den upphandlande enheten och leverantören
  • Inga pappers- eller PDF-fakturor kommer att tillåtas från och med detta datum.

Enligt beslut som togs i december 2015 skall alla upphandlande myndigheter kunna använda PEPPOL för överföring av elektroniska dokument från och med 1 november 2018.

Pageros molnbaserade plattform Pagero Online har stöd för ett flertal format som uppfyller EN (inklusive formaten Svefaktura och Peppol-bis som nu diskuteras). Vi har lång erfarenhet av PEPPOL och används redan av många upphandlande enheter och leverantörer runt om i Sverige.

Läs mer om det uppdaterade lagförslaget

2018-05-04T09:59:59+00:00 7 februari 2018|Compliance|