Redo att skicka e-faktura till offentlig sektor i Tyskland?

///Redo att skicka e-faktura till offentlig sektor i Tyskland?
  • germany-legal-requirements

Redo att skicka e-faktura till offentlig sektor i Tyskland?

För att uppfylla EU:s e-fakturadirektiv har förbundsregeringen i Tyskland börjat definiera kraven på e-faktura till tysk offentlig sektor. I september antog den tyska förbundsregeringen en reglering om elektronisk fakturering som kommer att göra det möjligt för privata företag att skicka e-fakturor till myndigheter och enheter i Tyskland.

Viktiga datum

Några viktiga datum att ha i åtanke:

  • 27 november 2018: Alla centrala myndigheter och enheter måste vara redo att ta emot och hantera e-fakturor.
  • 27 november 2019: Alla regionala och lokala myndigheter och enheter måste vara redo att ta emot och hantera e-fakturor.
  • 27 november 2020: Alla leverantörer till myndigheter och enheter måste skicka enbart elektroniska fakturor. Några få undantag kommer att finnas, till exempel för fakturor som understiger 1 000 EUR.

Tekniska krav

De nya reglerna omfattar flera tekniska krav som leverantörer måste uppfylla för att kunna skicka e-fakturor till tysk offentlig sektor:

E-fakturaformat
Enbart fakturor i strukturerat format kommer att accepteras, vilket innebär att inte bara pappersfakturor, utan även fakturor i PDF och andra ostrukturerade format, kommer att avvisas. Endast fakturor i formatet XRechnung (godkänt av IT Planning Council) eller ett annat format som är kompatibelt med Europeiska Normen (EN) kommer att accepteras. Det är ännu inte bestämt om den nyligen publicerade EN-profilen av ZUGFeRD 2.0 kommer att accepteras eller inte.

E-fakturainnehåll
Förutom det fakturainnehåll som är obligatoriskt enligt tyska momsregler, måste fakturor till tyska offentliga sektorn innehålla följande information:

  • ID-nummer för routing
  • Bankuppgifter
  • Betalningsvillkor
  • DE-mail (registrerad e-postadress) eller e-postadress till leverantör/fakturautställare
  • Leverantörs-ID
  • Ordernummer

Infrastruktur
Alla e-fakturor måste skickas via en statlig e-fakturaplattform. Plattformen kommer att utföra automatisk felkontroll och avvisa fakturorna om de innehåller felaktigheter. Inga närmare detaljer kring val av plattform har offentliggjorts, men det kommer mest troligt inte att bli PEPPOL.

Registrering
Ett annat krav är att leverantören eller fakturautställaren skapar ett användarkonto i e-fakturaplattformen. Fördelen med detta är att varje leverantör kommer att kunna nå alla anslutna offentliga enheter via ett och samma användarkonto.

Pagero Online

Pageros molnbaserade plattform Pagero Online hjälper användaren att uppfylla tekniska krav och skattekrav världen runt.

Pagero Online har en många-till-många-arkitektur, vilket innebär att användaren slipper resurskrävande punkt-till-punkt-kopplingar. Via vår plattform kan användaren nå statliga e-fakturaplattformar i en mängd länder såsom Österrike, Frankrike, Italien, Norge, Spanien, Nederländerna och Turkiet.

Pagero Online erbjuder redan idag goda e-fakturamöjligheter för företag som har affärer i Tyskland. Kontakta oss för mer information om hur du snabbt och smidigt kommer igång med ditt e-fakturaprojekt i Tyskland.

2018-05-04T10:00:26+00:00 2 november 2017|Compliance|