//Branschorganisationer
Branschorganisationer2018-07-24T08:32:23+00:00

Branschorganisationer

Vi tycker att det är viktigt att träffa kolleger på marknaden för att utbyta erfarenheter och vara med och påverka utvecklingen av e-handel. Därför är vi medlemmar i ett antal branschorganisationer som på olika sätt arbetar för att främja e-handel nationellt och internationellt.

EESPA

Pagero är en av ca 50 tjänsteleverantörer som är medlemmar i EESPA. EESPAs mål är att vara ett strategiskt stöd för sina medlemmar genom att fokusera på fyra punkter:

  • Ledarskap: tillhandahålla ett starkt ledarteam som samlar in och sammanställer information samt gör uppföljningar.
  • EU: hålla jämna steg med utvecklingen av EUs regelverk för att möjliggöra snabba beslut om gemensamma ståndpunkter, skapa konsensus och koalitioner samt anpassa sig till nya förhållanden.
  • Kommunikation: skapa en infrastruktur för snabb kommunikation mellan medlemmarna och därmed ökat engagemang, liksom välorganiserade event och visuellt tilltalande material.
  • Skapa mervärde: utveckla sitt inflytande och sin kunskap samt standarder och bästa praxis.

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL består av ett 100-tal medlemmar från både offentlig och privat sektor i Europa. OpenPEPPOL arbetar för utveckla de standarder och specifikationer som definieras av PEPPOL (ett nätverk som skall underlätta utvecklingen av e-handel inom Europa). Målet är att möjliggöra för företag att på ett smidigt sätt bedriva e-handel med alla köpare inom offentlig sektor i Europa. Pagero är medlem i Open PEPPOL och vi är aktivt delaktiga i utvecklingen av nätverket ur både ett användar- och tekniskt perspektiv.

NEA

Svenska NEA verkar för ökad användning av elektroniska affärer genom att bland annat visa på goda exempel, påverka och vara pådrivande när det gäller användning av standarder, sprida kunskap om e-handel samt främja erfarenhetsutbyte mellan organisationens ca 40 medlemmar.

TIEKE

Finska TIEKE arbetar bland annat för standardisering av informationsteknik och elektroniskt utbyte av meddelanden samt för att upprätta nätverk mellan IT-företag i syfte att öka finska företags konkurrenskraft. Pagero är en av ca 90 medlemmar som representerar ett brett spektrum av olika samhällsaktörer.

VeR

Pagero är en av ca 50 medlemmar i tyska VeR. VeR verkar för internationell spridning av kunskap om e-fakturering inte bara till sina medlemmar utan också till intresserade företag, institutioner, organisationer och media. De uppmuntrar dessutom den offentliga debatten och stödjer införandet av e- faktura, bland annat genom att definiera roamingstandarder.

Samtrafikk.no

Norska Samtrafikk.no verkar för ökad samtrafik och utvecklar regler för hur samtrafiken skall ske mellan medlemmarna och deras kunder. Pagero är en av 11 medlemmar som alla är väletablerade leverantörer av elektroniska tjänster. Medlemmarna är konkurrenter men delar en filosofi: samarbete möjliggör enklare, smidigare och billigare samtrafik för våra kunder.

Hub Alliance

Pagero är en av 14 medlemmar i brittiska Hub Alliance, som verkar för integration mellan e-handelsplatser i syfte att förenkla för företag att uppnå högre andel elektroniskt dokumentutbyte. Sedan bildandet har Hub Alliance möjliggjort för tusentals företag att uppnå tids- och kostnadsbesparingar tack vare e-fakturering.

Denna hemsida använder cookies och andra tredjepartstjänster för att analysera trafiken i enlighet med vår privacy policy. Du kan ändra dina inställningar för cookies när du vill genom att följa instruktionerna i vår privacy policy. Ok